Ανακοινώσεις

Αποφάσεις Υπερωριακής Απασχόλησης

4937 Απόφαση Υπερωριακής Απασχόλησης Μονίμων και ΙΔΑΧ

4938 Απόφαση Υπεωριακής Απασχόλησης ΙΔΟΧ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποφάσεις Υπερωριακής Απασχόλησης