Ανακοινώσεις

Επιστολή στις ΕφΑ σχετ με σύσταση συνεργείου για εργαζομένους σε Εκδηλώσεις

                                                                                                 Εξαιρετικά επείγον

 

Προς:
Εφορείες Αρχαιοτήτων
Υπ.Πο.Α.

 

 

 

 

 

 

                       

Θέμα: Σύσταση συνεργείου για
εργαζομένους σε Εκδηλώσεις

 

Όσες Εφορείες πραγματοποιούν
εκδηλώσεις, θα πρέπει πριν από αυτές, να έχει συσταθεί συνεργείο αναρτημένο στη
Διαύγεια, ( βάση των ΦΕΚ 2769-2770 με ημ/νία έκδοσης 11-07-2018  )

Η απόφαση δεν έχει αναδρομική
ισχύ

 

 

 

Η  Εκτελεστική Γραμματεία

της ΠΕΥΦΑ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επιστολή στις ΕφΑ σχετ με σύσταση συνεργείου για εργαζομένους σε Εκδηλώσεις