Ανακοινώσεις

Επιστολή σχετ με εντολή σύστασης συνεργειου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων

Προς:                  1) Την Υπουργό Πολιτισμού

                                Κα Λυδία
Κονιόρδου

                                2) Υφυπουργό
Πολιτισμού

                                Κο Κωνσταντίνο
Στρατή

                                3) Γενική
Γραμματέα Υπ.Πο.

                                Κα Μαρία Βλαζάκη

 Κοιν:                    1)Προϊσταμένη
Γ.Δ.Α.Π.Κ.

                                Κα Πολυξένη
Βελένη

                                2) Προϊσταμένη
Δ/νσης Μουσείων

                                Κα Αναστασία
Λαζαρίδου

                                3) Προϊσταμένη
Γεν.Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

                                Κα Ειρήνη
Κλουκινιώτου

                                4)Προϊσταμένη
Γεν. Δ/νση Δ/κης Υποστήριξης                                  Κα
Μαρία Χατζηκοκολάκη

 

                               

Θέμα: Εντολή  σύστασης συνεργείου για την πραγματοποίηση
εκδηλώσεων

 

    Παρακαλούμε, όπως άμεσα δώσετε εντολή για
την σύσταση συνεργείου σε όλες τις ΕΦΑ, ειδικές-περιφερειακές κλπ, πριν την
πραγματοποίηση εκδηλώσεων ( έπρεπε να έχει ήδη προβλεφτεί  ).

 

 

 

 

 

Η
 Εκτελεστική Γραμματεία

της
ΠΕΥΦΑ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επιστολή σχετ με εντολή σύστασης συνεργειου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων