Ανακοινώσεις

Ενημέρωση σχετ με την υπερωριακή αποζημίωση για εκδηλώσεις

Εξαιρετικά επείγον

(Να διαβιβαστεί στους Αρχιφύλακες – Αρχαιοφύλακες)

                               

`                                                                                                                        Αθήνα, 30/07/2018

                                                                                                                                                                                                                     Αρ.πρωτ.:
1880

                                                                                               

                                                                                                             Προς
:1) Εφ.Α. Υπ.Πο.Α.

                                                                                                          2)
Ειδικές περιφερειακές Υπηρεσίες

 

 

 

Θέμα:   Ενημέρωση σχετικά με την
υπερωριακή αποζημίωση για Εκδηλώσεις

Εν όψει της
εφαρμογής της απόφασης για τις εκτός ωραρίου εκδηλώσεις, εκτός από τις
ενέργειες για τις οποίες θα ενημερωθείτε υπηρεσιακώς, θέλουμε να έχετε υπ’οψη
ότι:

1)       Ημερήσια υπερωριακή αποζημίωση ισχύει από Δευτέρα έως
Παρασκευή από την λήξη ωραρίου εργασίας έως τις 22:00 (Δεν ισχύει Σάββατο και
Κυριακή)

2)       Νυκτερινή υπερωριακή αποζημίωση ισχύει από 22:00 έως
6:00 καθημερινά εκτός από (Σάββατο 22:00 έως Κυριακή 6:00)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

 

Δευτέρα           Ημερήσια
υπερωριακή αποζημίωση: από λήξη ωραρίου εργασίας έως τις 22:00

                        Νυκτερινή υπερωριακή
αποζημίωση: από 22:00 έως 06:00

Τρίτη                            (ισχύει το ίδιο)

Τετάρτη                          ΄΄        ΄΄

Πέμπτη                                    ΄΄         ΄΄

Παρασκευή                    ΄΄        ΄΄

 

Σάββατο           Ημερήσια
υπερωριακή αποζημίωση: Δεν υπάρχει

                        Νυκτερινή υπερωριακή αποζημίωση:
Δεν υπάρχει

 

Κυριακή           Ημερήσια
υπερωριακή αποζημίωση: Δεν υπάρχει

                        Νυκτερινή υπερωριακή αποζημίωση:
από 22:00 έως 06:00

      

 

Η  Εκτελεστική
Γραμματεία

της ΠΕΥΦΑ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενημέρωση σχετ με την υπερωριακή αποζημίωση για εκδηλώσεις