Ανακοινώσεις

Υπόμνημα σχετ με Οργανισμό Υπ.Πο.Α.-Γραφεία φύλαξης

                                                                                                                                              30/07/2018

                                                                           
                                                                                                          Αρ. Πρωτ: 1882

                              

       
                                                                                

                                                         Προς: 1) Υπουργό Πολιτισμού

                                                                                    Κα
Λυδία Κονιόρδου

                                                                                    2)Υφυπουργό
Πολιτισμού

                                                                                    Κο
Κωνσταντίνο Στρατή

                                                                                    3)
Γεν.Γραμματέα Υπ.Πο.

                                                                                    Κα
Μαρία Βλαζάκη

                                                                        Κοιν:    1)Προϊσταμένη Γ.Δ.Α.Π.Κ.

                                                                                    Κα
Πολυξένη Βελένη

                                                                                    1)
Προϊσταμένη Γεν.Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                    Κα
Ειρήνη Κλουκινιώτου                                                                                             2) Προϊσταμένη Γεν.Δ/νσης Υποστήριξης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

                                                                                    Κα
Μαρία Χατζηκοκολάκη

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

Θέμα: Οργανισμός Υπ.Πο.Α. – Γραφεία φύλαξης

 

    Στον νέο οργανισμό του Υπ.Πο.Α. ( άρθρο 25
παρ 4 & παρ 5) θεσμοθετήθηκαν 13 Γραφεία φύλαξης σε Εφορείες και Μουσεία.

Η θεσμοθέτηση έγινε υπό αυτή την
Κυβέρνηση και από αυτή την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, όμως
καμία ενέργεια σας δεν έχει γίνει προκειμένου να στελεχωθούν και να
λειτουργήσουν.

Επειδή η στελέχωση αυτών των Γραφείων
έχει άμεση σχέση με την λειτουργία και ασφάλεια των Αρχαιολογικών Χώρων και
Μουσείων, σας καθιστούμε υπεύθυνους και σας καλούμε να μας απαντήσετε άμεσα για
το πότε και πως θα γίνει αυτή η στελέχωση και λειτουργία των 13 γραφείων
φύλαξης, αλλιώς θα προχωρήσουμε σε άλλα άμεσα μέτρα.

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Της ΠΕΥΦΑ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπόμνημα σχετ με Οργανισμό Υπ.Πο.Α.-Γραφεία φύλαξης