Ανακοινώσεις

Ερώτημα σχετ. με έγγραφο ΓΔΑΠΚ

     23/10/2018                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ: 1903

                                                                                                            Προς:  1) Υπουργό Πολιτισμού

                                                                                                                        Κα Μυρσίνη Ζορμπά

                                                                                                                       2)Υφυπουργό
Πολιτισμού

                                                                                                                       Κο
Κωνσταντίνο Στρατή

                                                                                                                       3)
Γεν.Γραμματέα Υπ.Πο.Α.

                                                                                                                        Κα
Μαρία Βλαζάκη

                                                                                                                      4)
Προϊσταμένη ΓΔΑΠΚ

                                                                                                                       Κα
Πολυξένη Βελένη

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

                                                           

Θέμα: Ερώτημα σχετικά με έγγραφο ΓΔΑΠΚ <Οργάνωση
και λειτουργία Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων >

Ενημερωθήκαμε
για το έγγραφο με Αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/499152/356185 προς τις Περιφερικές και
ειδικές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ και θα θέλαμε να μας εξηγήσετε την αναγκαιότητα αποστολής
των εβδομαδιαίων καταστάσεων  από το
φυλακτικό προσωπικό όταν:

·        
Όταν
με βάση Καθηκοντολόγιο των Αρχαιοφυλάκων, το πρόγραμμα φύλαξης Μουσείων και
Αρχαιολογικών Χώρων βγαίνει σε μηνιαία βάση.

·        
Στο
τέλος κάθε μήνα οι αρχαιοφύλακες συντάσσουν μηνιαίες καταστάσεις
πραγματοποιηθείσης υπηρεσίας

Όλα τα
ανωτέρω κατατίθενται στην διεύθυνση κάθε υπηρεσίας, ελέγχονται και υπογράφονται

Η Γενική
Διεύθυνση  Αρχαιοτήτων πέραν και έξω από
το καθηκοντολογίο προσπαθεί να βάλει μια καινούργια παράμετρο στις καταστάσεις
και στο τρόπο λειτουργίας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Οι
εβδομαδιαίες αριθμητικές καταστάσεις που ζητάτε να συμπληρωθούν και να
αποστέλλονται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων θα βελτιώσουν την οργάνωση και
λειτουργία  των Αρχαιολογικών Χωρών και
Μουσείων, και με ποιο τρόπο ;

 

Επίσης
ενημερωθήκαμε για έγγραφο σχετικά με τα ωράρια Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
που. καλούνται οι Διευθυντές να προτείνουν
συγκεκριμένα ωράρια.

Θέλουμε
να σας ενημερώσουμε ότι η θέση της ΠΕΥΦΑ είναι γνωστή και αφορά ωράρια τα όποια
εμείς προτείνουμε να είναι ενιαία και πανελλαδικά.

α)Αρχαιολογικοί Χώροι 08:00-15:00

β) Μουσεία  09:00-16:00

Επίσης
είναι πρόταση της ΠΕΥΦΑ για ρεπό τη Δευτέρα ώστε να εξοικονομείται προσωπικό.

 

 

Για
την Εκτελεστική Γραμματεία

Της
ΠΕΥΦΑ

                                                                                                             

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ερώτημα σχετ. με έγγραφο ΓΔΑΠΚ