Ανακοινώσεις

Υπόμνημα σχετικά με εκδηλώσεις πέραν του ωραρίου 2019

                                                                                                               17/01/2019                                                                                                                                        Αρ. Πρωτ:1924                                                                                                                                                                                                                  Προς: 1) Υπουργό Πολιτισμού                                                                                                                         Κα Μυρσίνη Ζορμπά                                                                                                                         2)Υφυπουργό Πολιτισμού                                                                                                                         Κο Κωνσταντίνο Στρατή                                                                                                                         3) Γενική Γραμματέας ΥΠΠΟΑ                                                                                                                         Κα Μαρία Βλαζάκη                                                                                                          4) Προϊσταμένη ΓΔΑΠΚ                                                                                                            Κα Πολυξένη Βελένη                                                                                                             5) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και                                                                                                                                                              Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα                                                                                                                                                                     Πολιτισμού                                                                                                             Κο Καραχάλιος Γεώργιος                                                                 ΥΠΟΜΝΗΜΑ   Θέμα: Προγραμματισμός εκδηλώσεων πέραν του ωραρίου για το έτος 2019.  Παρακαλούμε να αποστείλετε επείγουσα εγκύκλιο προς όλες τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες (συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης, αίτημα στις κατά τόπους ΔΥΕΕ για δέσμευση ποσών και έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης κ.λ.π.) δεδομένου ότι υπάρχουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις εντός του Ιανουαρίου 2019 και χωρίς όλες τις παραπάνω ενέργειες δεν θα είναι δυνατή η αποζημίωση των Αρχαιοφυλάκων. Κατά την πρώτη εφαρμογή του β’ εξαμήνου του 2018 υπήρχε η αναγκαία ανοχή από μέρους της ΠΕΥΦΑ και των Αρχαιοφυλάκων. Για το έτος 2019 όμως σας καλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας διότι θα βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση μη συμμετοχής των Αρχαιοφυλάκων στις εκδηλώσεις.           Για την Εκτελεστική Γραμματεία Της ΠΕΥΦΑ                                                                                                                           

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπόμνημα σχετικά με εκδηλώσεις πέραν του ωραρίου 2019