Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2019

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –
ΚΑΛΕΣΜΑ

Συναδέλφισσες,
Συνάδελφοι,

Μετά
την ομόφωνη απόφαση Εκτελεστικής Γραμματείας, αποφασίστηκε η σύγκλιση της
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του κλάδου μας, την Τρίτη 05 Μαρτίου 2019
στο ξενοδοχείο « ΤΙΤΑΝΙΑ» στις 09:30 π.μ.

 

 

Θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

1.       Διοικητικός και Οικονομικός
Απολογισμός 2018

2.       Ενημέρωση για τα θέματα που
απασχολούν τον κλάδο

   

 Συνάδελφοι,

     Η συμμετοχή στη Γενική μας Συνέλευση είναι
απαραίτητη, προκειμένου να ενημερωθούμε όλοι για τα ζητήματα που απασχολούν
τόσο γενικότερα τους εργαζόμενους, όσο και πιο ειδικά τους αρχαιοφύλακες.

 

     Με ενέργειες της Εκτελεστικής Γραμματείας,
έχει εξασφαλιστεί άδεια από τις υπηρεσίες μας, προκειμένου οι συνάδελφοί μας να
διευκολυνθούν και να παραστούν στην κορυφαία εκδήλωση του κλάδου που γίνεται
μία φορά τον χρόνο και που είναι η Γενική Συνέλευση. Οι συνάδελφοι αρχιφύλακες
την συγκεκριμένη μέρα, παρακαλούνται να λειτουργήσουν με τον ελάχιστο αριθμό
συναδέλφων, για να διευκολυνθεί η παρουσία όλων των άλλων σ’ αυτήν.

     Όπως κάθε φορά, δικαιούμαστε διευκόλυνση
και άδεια μίας (1) ημέρας για μέχρι 250 χιλιόμετρα απόσταση και δύο (2) ημερών
για μεγαλύτερη χιλιομετρική απόσταση και νησιά.

 

 

 

Για
την Εκτελεστική Γραμματεία

Της ΠΕΥΦΑ

  Ο
Πρόεδρος                                                                                   
                           Ο Γεν.
Γραμματέας

               

                                       Μαυρικόπουλος Γιάννης                                                                                                 Δημητρακόπουλος Δημήτρης

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ