Ανακοινώσεις

Δήλωση ατομικών στοιχείων παιδιών

Σας ενημερώνουμε ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Υπουργείου Πολιτισμού (Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ.) πρόκειται να επικαιροποιήσει το αρχείο με τα δεδομένα των παιδιών των μονίμων και των ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εποπτευόμενων Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.Στόχος μας είναι, λόγω της διαδικασίας εκκαθάρισης του Ταμείου Αλληλοβοηθείας των Εργαζομένων στο ΥΠ.ΠΟ., η κατά το δυνατόν καλύτερη και ορθολογικότερη διαχείριση θεμάτων που αφορούν στα παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών (εορταστικές εκδηλώσεις, κλπ) και ειδικά για τις εορτές Χριστουγέννων/Πρωτοχρονιάς που πρόκειται να πραγματοποιηθούν.Καλούμε όλους τους υπαλλήλους να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο έντυπο και να το αποστείλουν είτε απευθείας στην Ομοσπονδία (poeyppo@culture.gr) είτε μέσω των Κλαδικών και Ενιαίων Συλλόγων στους οποίους είναι μέλη, το αργότερο μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2019. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αφορούν όλα τα παιδιά και μπορούν να υποβάλλονται από τους γονείς, κηδεμόνες ή τους έχοντες την επιμέλεια αυτών. Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την αίτησηhttps://www.poeyppo.gr/anakinoseis-poe-yppo.html?start=2

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δήλωση ατομικών στοιχείων παιδιών