Ανακοινώσεις

Μέτρα προφύλαξης εργαζομένων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,  26/02/2020                                                                                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 1979                                                                                                                                                                                                                                       Προς: Διευθυντές-Εφόρους όλων των Εφοριών του Υπουργείου Πολιτισμού                                                                                                                                                                                                                                        ΕΠΙΣΤΟΛΗ Θέμα: Μέτρα προφύλαξης   Η ΠΕΥΦΑ καλεί τους Εφόρους-Διευθυντές να συνεννοηθούν άμεσα με τους αρχιφύλακες των υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους, ανεξάρτητα από την  επισκεψιμότητα, ώστε να μεριμνήσουν για όσο το δυνατό καλύτερη προστασία των  εργαζομένων  που βρίσκονται στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους, ιδιαίτερα δε σε όσους έρχονται σε άμεση επαφή με το κοινό.     Η εκτελεστική γραμματεία της ΠΕΥΦΑ. 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μέτρα προφύλαξης εργαζομένων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους