Ανακοινώσεις

Υπόμνημα σχετικά με το νέο οργανισμό του ΤΑΠΑ

19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 1986 Προς: Πρόεδρο του ΤΑΠΑ Κο Παναγιώτη Νταή       ΥΠΟΜΝΗΜΑ   Σε συνέχεια της απευθείας συνάντησης που είχαμε στις 04/05/2020 στο γραφείο σας, επιβεβαιώνουμε τα ακόλουθα: Να περιληφθεί στο προτεινόμενο σχέδιο Οργανισμού του ΤΑΠΑ η διάταξη για τις αμοιβές του φυλακτικού για Αργίες-Εξαιρέσιμες και πέραν του πενθημέρου, κείμενο της οποίας σας παραδώσαμε.Να απαλειφθεί η διάταξη του άρθρου 8, παράγραφος κγ, για τη δυνατότητα πρόσληψης στην φύλαξη εταιριών security.Να συμπεριληφθεί άρθρο που να αναφέρεται στην προμήθεια ομοιόμορφης ενδυμασίας για τους Αρχαιοφύλακες.Να παραμείνει το άρθρο που προβλέπει επίδομα για τους διαχειριστές πωλητέων ειδών και να προστεθεί πρόβλεψη για επίδομα στους διαχειριστές-εκδότες (ταμίες) εισιτηρίων στα Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους.   Η Εκτελεστική Γραμματεία Της ΠΕΥΦΑ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπόμνημα σχετικά με το νέο οργανισμό του ΤΑΠΑ