Ανακοινώσεις

Αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας αρχαιοφυλάκων αορίστου χρόνου

25/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1994 Προς: 1) Υπηρεσιακό Γραμματέα Κο Αντωνόπουλο Εμμανουήλ 2) Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κα Χατζηκοκολάκη Μαρία 3) Διευθυντή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Κο Κουτσιούρη Αντώνιο 4) Τμηματάρχη Διαχείρισης Προσωπικού Κο Κίτσιο Ευάγγελο     ΥΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: Συντόμευση διαδικασιών αναγνώρισης προϋπηρεσίας αρχαιοφυλάκων αορίστου χρόνου Κατόπιν συνεχών τηλεφωνικών παρεμβάσεων, καθώς και μετά τη χθεσινή συνάντηση με τον Υπηρεσιακό Γραμματέα, Κο Αντωνόπουλο, παρακαλούμε όπως συντομεύσετε τις διαδικασίες αναγνώρισης προϋπηρεσίας αρχαιοφυλάκων αορίστου χρόνου, οι οποίες για διάφορους λόγους έχουν καθυστερήσει ανεπίτρεπτα. Γνωρίζουμε την υποστελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών και το φόρτο εργασίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ιδιαίτερα του Δ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όπου ανήκουμε), όμως επειδή είμαστε ο μοναδικός Κλάδος που δεν έχει ολοκληρώσει την συγκεκριμένη διαδικασία, σας καλούμε να το πράξετε άμεσα.   Η Εκτελεστική Γραμματεία Της ΠΕΥΦΑ 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας αρχαιοφυλάκων αορίστου χρόνου