Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ΠΕΥΦΑ για τρέχοντα ζητήματα του κλάδου

Αθήνα, 14.07.2020   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συνάδελφοι, Η ΠΕΥΦΑ στα πλαίσια της προσπάθειάς της για έγκαιρη και κυρίως έγκυρη ενημέρωση θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει τις παρεμβάσεις που έχει κάνει μέχρι σήμερα και που αφορούν θέματα, είτε μείζονος σημασίας για τον Κλάδο, είτε μικρότερης σημασίας που όμως αφορούν υπηρεσίες ή συναδέλφους και γι’ αυτό είναι εξίσου σημαντικά. Από τα κυριότερα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε είναι: Οργανισμός ΤΑΠΑ: Ø  Παρακολουθούμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και αναμένεται η ψήφισή του στη Βουλή. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουν ενσωματωθεί άρθρα που αφορούν: α) τα εξαιρέσιμα και πέραν πενθημέρου και την συνέχιση καταβολής τους από το νέο φορέα που διαδέχεται το ΤΑΠΑ, β) η απάλειψη της διάταξης για τα security, γ) διαχειριστικό επίδομα, δ) ομοιόμορφη ενδυμασία(επιτέλους θα πρέπει η πολιτική ηγεσία να ασχοληθεί σοβαρά με αυτό το ζήτημα, αναμένουμε ανταπόκριση). 6η μέρα εργασίας: Ø  Έχουμε ζητήσει την ενσωμάτωση της συγκεκριμένης διάταξης στο νομοσχέδιο για το νέο οργανισμό του ΤΑΠΑ, μας το έχει υποσχεθεί η Υπουργός και αναμένουμε την τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων. Υπηρεσιακά Συμβούλια: Ø  Ζητήσαμε παρεμβάσεις  για την καλύτερη λειτουργία τους και την πραγματοποίηση τακτικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι συνάδελφοι και να μην ακυρώνονται κεκτημένα δικαιώματα, όπως π.χ. μεταθέσεις, μετατάξεις, αναγνωρίσεις υπηρεσίας κλπ. Εκδηλώσεις: Ø  Προτείναμε στους αρχαιοφύλακες-μέλη να εργαστούν εθελοντικά, ΕΑΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ, μόνο για τις εκδηλώσεις που εξήγγειλε το ΥΠΠΟΑ για την στήριξη των καλλιτεχνών που επλήγησαν από την πανδημία. Παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες από τις Εφορίες και το Υπουργείο, για την αμοιβή των αρχαιοφυλάκων για όλες τις υπόλοιπες εκδηλώσεις πέραν του ωραρίου. Οριστικές τοποθετήσεις αρχαιοφυλάκων: Ø  Όσον αφορά τις οριστικές τοποθετήσεις των συναδέλφων αορίστου χρόνου, είναι πάγια θέση της ΠΕΥΦΑ ότι γίνονται ανά Μουσείο και Αρχαιολογικό Χώρο και όχι ανά ΕΦΑ, όπως αποδεικνύεται άλλωστε, από αποφάσεις των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών, αλλά κυρίως της Διοίκησης (π.χ. πρόσφατη ΑΔΑ θέσεων μονίμων, ΙΔΑΧ, προσωποπαγείς ανά Μουσείο και Χώρο).   Συνάδελφοι, Η σημερινή διοίκηση της ΠΕΥΦΑ, με την δική σας στήριξη, θα συνεχίσει τον αγώνα: για συνέχιση καταβολής εξαιρεσίμων και πέραν πενθημέρου από το ΤΑΠΑγια την 6η ημέρα εργασίαςγια την αποτροπή μετατροπής των Μουσείων σε Ν.Π.Δ.Δ.για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αρχαιοφυλάκωνγια τουλάχιστον 500 μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠένταξη ολόκληρου του Κλάδου στο Επικίνδυνο και Ανθυγιεινό επίδομαγια καταβολή επικίνδυνου και ανθυγιεινού επιδόματος στους νυχτοφύλακες του Νέου Μουσείου Ακρόποληςπροσπάθεια έκδοσης απόφασης για πληρωμή εξαιρεσίμων και πέραν  πενθημέρου αμοιβών, στους συναδέλφους-μέλη μας του Νέου Μουσείου Ακρόπολης και της Εθνικής Πινακοθήκης Συνάδελφοι, πλησιάζοντας προς τις εκλογές του Σωματείου οι επιθετικές ανακοινώσεις των παρατάξεων ενάντια στην σημερινή διοίκηση της ΠΕΥΦΑ θα πληθαίνουν. Οι διαστρεβλώσεις των γεγονότων  και τα ψεύδη θα ενταθούν. Η μετατροπή τον Μουσείων σε ΝΠΔΔ και η προσπάθεια εισόδου εταιρειών security στον κλάδο, θα αποτελέσουν την κύρια αιτία αυτών των επιθέσεων. Η σημερινή διοίκηση της ΠΕΥΦΑ θα απαντά με τη συνδικαλιστική της  δράση, με τις παρεμβάσεις της και με την κατοχύρωση των κεκτημένων μας. Σας καλούμε να ενημερώνεστε και να μην παρασύρεστε. Η εκτελεστική γραμματεία                                                                                της ΠΕΥΦΑ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση ΠΕΥΦΑ για τρέχοντα ζητήματα του κλάδου