Ανακοινώσεις

Συνεδριάσεις Δ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου

25/08/2020 Αρ. Πρωτ: 1999 Προς: Υπηρεσιακό Γραμματέα Κο Αντωνόπουλο Εμμανουήλ Κοιν.: 1) Υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη 2) Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Πολιτισμού κο Γεώργιο Διδασκάλου   ΥΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: Συνεδριάσεις Δ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Σας ενημερώνουμε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, έχουν πραγματοποιηθεί μόνο τρία Υπηρεσιακά Συμβούλια για τους αορίστου χρόνου αρχαιοφύλακες και δύο για τα θέματα των μονίμων αρχαιοφυλάκων. Παρότι κατανοούμε το φόρτο εργασίας του συγκεκριμένου τμήματος, εκτιμούμε ότι οι συνεδριάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι πάρα πολύ λίγες σε σχέση με τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Επισημαίνουμε δε τα δύο διαδοχικά έγγραφα της Υπουργού, σύμφωνα με τα οποία έπρεπε να πραγματοποιούνται Υπηρεσιακά Συμβούλια ανά μήνα, εφόσον τα υπηρεσιακά θέματα προς εξέταση υπερβαίνουν τα πέντε, πράγμα το οποίο δεν έγινε ποτέ. Αναγνωρίζουμε και κατανοούμε τις προσπάθειες του Υπηρεσιακού Γραμματέα, σχετικά με την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος και της συχνότερης συνεδρίασης του Δ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αλλά αυτή η κατάσταση έως τώρα δεν έχει διορθωθεί. Ζητάμε λοιπόν, να οριστεί άμεσα Υπηρεσιακό Συμβούλιο αορίστου χρόνου αρχαιοφυλάκων επειδή εκκρεμούν επείγοντα θέματα, όπως είναι η αναγνώριση προϋπηρεσίας των αορίστου χρόνου συναδέλφων, όσο και το θέμα των οριστικών τοποθετήσεων των συναδέλφων που διορίστηκαν  με το νόμο 4440/2016. Θέλουμε να πιστεύουμε στα πλαίσια της καλής συνεργασίας ότι αυτό θα γίνει πολύ άμεσα. Η Εκτελεστική Γραμματεία Της ΠΕΥΦΑ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συνεδριάσεις Δ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου