Ανακοινώσεις

Υπηρεσιακά Συμβούλια μονίμων αρχαιοφυλάκων και αρχαιοφυλάκων αορίστου χρόνου

Αθήνα, 25.09.2020   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Μετά από συνεχείς προσπάθειες της ΠΕΥΦΑ, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονίμων αρχαιοφυλάκων την Τετάρτη 30/09 και Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρχαιοφυλάκων αορίστου χρόνου την Παρασκευή 02/10. Η ΠΕΥΦΑ θα συνεχίσει τις προσπάθειες για πιο συχνά Υπηρεσιακά Συμβούλια.   Η εκτελεστική γραμματεία της ΠΕΥΦΑ. 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπηρεσιακά Συμβούλια μονίμων αρχαιοφυλάκων και αρχαιοφυλάκων αορίστου χρόνου