Ανακοινώσεις

Νομοσχέδιο ΥΠΠΟΑ για ΤΑΠΑ

07.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                           ΥΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: Νομοσχέδιο ΥΠΠΟΑ για ΤΑΠΑ Στο άρθρο 43 (μεταβατικές διατάξεις), παράγραφος 10, αναφέρεται «Η δαπάνη που προβλέπεται στην περ. ιζ της παρ. 1 του άρθρου 16 βαρύνει τον Ο.Δ.Α.Π. για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οπότε και αναλαμβάνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού». Ζητάμε να αποσυρθεί η συγκεκριμένη διάταξη για το καλό της ομαλής λειτουργίας και ασφάλειας των Μουσείων και των Αρχαιολογικών χώρων. Α) Η συγκεκριμένη δαπάνη καταβάλλεται στο φυλακτικό προσωπικό  και αφορά αποζημίωση Κυριακών, εξαιρεσίμων και πέραν πενθημέρου. Β) Θεωρούμε άδικο και άνευ λόγου  να διακοπεί η καταβολή αυτών των αποζημιώσεων στους αρχαιοφύλακες, τη στιγμή που δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα και καμία δυσλειτουργία  και βέβαια μέσω του κλάδου μας αποδίδονται στο ΤΑΠΑ οι εισπράξεις των εισιτηρίων Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, το οποίο αντιστοιχεί στο 95 % των εσόδων του. Γ) Δεν κατανοούμε τον λόγο για τον οποίο θα διακοπεί η καταβολή αυτών των αμοιβών για τους αρχαιοφύλακες, τη στιγμή που άλλοι υπάλληλοι του ΥΠΠΟΑ θα συνεχίζουν να λαμβάνουν αποζημιώσεις και επιδόματα( Αρχαιολόγοι, Μηχανικοί, δύτες) από το ΤΑΠΑ. Η ΠΕΥΦΑ θεωρεί ότι η μεταφορά αυτών των πληρωμών στα γρανάζια του τακτικού προϋπολογισμού σίγουρα θα επιφέρει καθυστέρηση, πιθανότατα και μειώσεις. Μια τέτοια εξέλιξη, αυτόματα θα προκαλέσει μεγάλη αναταραχή σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους, με ανυπολόγιστες συνέπειες. Γίνεται ξεκάθαρη διάκριση εναντίον των αρχαιοφυλάκων και ζητάμε την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης και την απρόσκοπτη καταβολή εξαιρεσίμων και πέραν πενθημέρου αποζημιώσεων από τον νέο φορέα. Κύριοι βουλευτές ας μην ανάψουμε το φυτίλι που θα προκαλέσει την έκρηξη  των εργαζομένων . Η εκτελεστική γραμματεία της ΠΕΥΦΑ 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Νομοσχέδιο ΥΠΠΟΑ για ΤΑΠΑ