Ανακοινώσεις

Βεβαίωση μετακίνησης εργαζομένου από και προς την εργασία του

Αθήνα, 18/02/2021                                                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.:    2023                                                                                                                                                                                                                                                        Προς: Υπηρεσιακό ΓραμματέαΚο Αντωνόπουλο Εμμανουήλ                                                                                                                            ΥΠΟΜΝΗΜΑ   Θέμα: Βεβαίωση κίνησης εργαζομένου για την εκτέλεση της εργασίας του Επειδή παρατηρείται μια διαφορετική αντιμετώπιση από υπηρεσία σε υπηρεσία, σχετικά με την μετακίνηση των αρχαιοφυλάκων από και προς την εργασία τους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής: Οι αρχαιοφύλακες εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο (06.00πμ-22.00μμ οι ημερήσιοι και 22.00μμ-06.00πμ οι νυχτοφύλακες), λειτουργώντας ως προσωπικό ασφαλείας. Πρέπει λοιπόν, να ληφθεί μέριμνα και η σχετική βεβαίωση να καλύπτει τις ανάγκες που προκύπτουν και που αφορούν αλλαγή ρεπό, αλλαγή βάρδιας και μετακίνηση για λοιπές έκτακτες περιπτώσεις, οι οποίες είναι πολύ συνηθισμένες, ιδιαίτερα στην περιφέρεια.   Η εκτελεστική γραμματεία της ΠΕΥΦΑ. 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βεβαίωση μετακίνησης εργαζομένου από και προς την εργασία του